O nás

Cíle společnosti Wald Biotech

Hlavním cílem společnosti je zlepšení zdraví a kvality života lidí skrze enzymové přípravky. Na naplnění tohoto cíle jsou také zaměřeny výzkum, vývoj a výroba přípravků s proteolytickými enzymy. Společnost se soustředí nejen na vývoj inovativních enzymových přípravků, ale dbá i na jejich dostupnost.  

Založení společnosti Wald Biotech bylo vyústěním mnohaletého vývoje produktů řady Walzym. V současnosti jsou uvedeny na trh Walzym® enzymové kapsle, Walzym® enzymový krém pro topické užití a Walzym® Intim vaginální globule pro hygienu intimních oblastí ženského těla.

 

V biotechnologické společnosti Wald Biotech upřednostňujeme vytváření a udržování důvěry veřejnosti k našim přípravkům. Transparentnost je proto klíčovým pilířem naší firemní kultury a zásadním principem vývoje všech nových produktů.

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj – Inovace pro život

Věda a inovace vytvářejí změny a přinášejí průlomové myšlenky pro budoucnost. Náš interní výzkum a vývoj se zapojením externích partnerů z řad českých vysokých škol a vědeckých pracovišť se zaměřuje na inovativní řešení zdravotních problémů při využití enzymových přípravků, které mohou zlepšit kvalitu života každého z nás jak ve smyslu prevence, tak i jako součást nebo podpora řešení již probíhajících nebo chronických zdravotních obtíží.

Udržitelnost

Společnost Wald Biotech vychází z dlouhé rodinné tradice pod heslem „myslíme na budoucí generace“. S tím souvisí i nejen naše snaha inovovat léčebné strategie, nýbrž i respektovat omezenost přírodních zdrojů a cítit zodpovědnost k životnímu prostředí.

V naší touze inovovat se ale také cítíme zodpovědní respektovat naše zdroje. Proto klademe důraz na snižování výrobních odpadů a maximalizaci recyklovatelných materiálů. Účinné látky v našich přípravcích – proteolytické enzymy – jsou v přírodě i v lidském těle běžně se vyskytující netoxické látky, které žádným způsobem nezatěžují životní prostředí. Všechny naše přípravky řady Walzym jsou vyráběny v České republice. Tím se minimalizuje transportní vzdálenost, a tedy i negativní ekologická stopa.

Udržitelnost
Tradice a inovace

Spojení tradice a inovace

Společnost Wald Biotech navazuje na rodinný odkaz několika generací chemiků, farmaceutů a lékařů, kteří se přípravě různých lékových forem věnovali přes půl století. Jako další generace chemiků v rodině jsme se ve firmě Wald Biotech chopili příležitosti navázat na myšlenky vycházejících z dekád trvajícího výzkumu proteolytických enzymů a začali jsme s vývojem inovativních a finančně dostupných přípravků řady Walzym.

Výsledkem této snahy byl vývoj dvou z biochemického hlediska poměrně výjimečných přípravků: Walzym® Intim pro gynekologické obtíže a Walzym® Enzymový krém pro topické použití, které jsou svým charakterem první a zcela jedinečné ve světě. V neposlední řadě bylo naší snahou vytvořit český enzymový doplněk stravy Walzym® kapsle, který je cenově dostupnější, z hlediska komfortu spotřebitele významně příjemnější, bez chemických barviv a bez většího množství zbytečně organizmus zatěžujících přídatných látek.

 

 

 

 

Zpět do obchodu